Skip to main content

Lejebetingelser

Lejebetingelser for leje hos:
Indgåelse af aftale om leje og fortrydelse
En lejeaftale er bindende dog har du altid 14 dages fortrydelsesret. Denne bortfalder dog i tilfælde, hvor bestilling afgives under 14 dage før leje start.

Effekter
De lejede effekter leveres i forsvarlig stand og skal returneres i samme stand, dog med undtagelse, at disse som opstår ved alm. brug. Ved udlevering instrueres lejer i brug af udstyret. Der må ikke påklæbes med tape, lim eller lignende på alle vores effekter. Fjernelse af lim rester samt dele som ikke kan renses, så faktureres lejeren.

Fejl og mangler
I tilfælde af fejl og mangler skal vi STRAKS underrettes på tlf. 22571700 – og vi vil derefter snarrest forsøge af udbedre fejlen eller bytte udstyret.

Erstatning
Der udbetales ikke erstatning i tilfælde af fejl, mangler eller leveringssvigt. (force majeure) dog tilbyder vi at lejen helt eller delvist refunderes.

Forsikring
Det kræves af lejer at holde udstyret forsikret fra modtagelse til returnering. Derudover er det lejerens ansvar at dække eventuelle udgifter i forbindelse med tyveri, hærværk, fejlbetjening, misligholdelse samt bortkomst af løsdele. Udlejer forbeholder sig retten til, at bruge 3 hverdage på, at efterse udstyret for fejl og mangler efter returnering.

Udlevering og returnering
Der skal ved levering og afhentning kunne fremvises billede id (kørekort eller pas)

Levering:
Har du bestilt levering kontakter vi dig dagen før og aftaler tidspunkt for levering. Vi planlægger vores levering så sent som muligt, for at undgå ændringer. Lejer skal stille med en person til hjælp ved leveringen, samt til sammenpakningen. Er der ikke en til at hjælpe forbeholder vi os ret til at køre igen, eller til at tilkalde en mand. Denne udgift faktureres lejer (385,00/time)

Selvafhentning:
Flere af vore produkter kan afhentes på vores lager. Dog skal alle produkter transporteres stående. Er du i tvivl om mål eller vægt kontakt os da venligst for mere information derom.

Åbningstider på lageret
Fremgår af ordrebekræftelsen.

Betaling
Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen. Vi forbeholder os retten til at opkræve depositum af leje beløbet.

Returret
På de fleste af vore forbrugsvare er der returret, forudsat emballagen ikke er brudt, skadet eller på anden måde usalgbare.

Særlige forhold ved hoppeborge, bungee-run og rodeotyr (oppustelige forlystelser)

Arrangementer med offentlig adgang
Skal overnævnte udstyr bruges bed offentlige arrangementer skal der laves en ansøgning til politiet – Vi har et skema til brug herved. Foruden ansøgningen vedlægges også en kontrolattest og en forsikringspolice.Dette er en formalitet som sikre, at kun godkendt udstyr opsættes. Det er lejers ansvar at ansøgningen bliver sendt, men vi står gerne til rådighed og hjælper.

Opsyn og betjening af oppustelige forlystelser
Disse typer udstyr skal være under opsyn. Opsynet skal foretages af en person som minimum er 18år, eller en person på minimum 16år – som har en samtykkeerklæring fra forældremyndigheds haveren.

Ansvar
Vi har ved Alm. Brand en lovpligtig ansvarsforsikring. Vores udstyr bliver synet minimum hver 12 måned af Teknologisk Institut.

Instruktion
Vi instruerer lejer i brugen af udstyret og giver gode råd om hvordan man more sig på sikker vis. Det er lejes ansvar at følge instrukserne.

0